>  AKTUALNOŚCI

2010-01-26
St. Paul’s Developments Polska wprowadza się do centrum biznesu Textorial Park
Więcej


>  KONTAKT

Textorial Park
 
ul. Fabryczna 17
90-344 Łódź
tel: +48 42 290 80 00
fax: +48 42 290 80 01
biuro@st-pauls.com.pl

ŁSSE powstała w 1997 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów . Utworzono ją na administracyjnie wyodrębnionych terenach Województwa Łódzkiego, na których działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w ustawie o SSE. Obecnie obejmuje ona obszar o pow. 897 ha i składa się z 29 podstref, znajdujących się w różnych punktach regionu.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach ŁSSE są uprawnieni do otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Poziom pomocy publicznej zależy od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dla województwa łódzkiego wynosi on odpowiednio 50% dla dużych przedsiębiorców, 60% dla średnich i 70% dla małych. Inwestorzy mogą skorzystać z pomocy publicznej: :

a) pomoc na wspieranie nowych inwestycji;
b) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

W przypadku pomocy dla nowej inwestycji, za wydatki inwestycyjne uważa się:

- nabycie gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
- nabycie środków trwałych, związanych z nową inwestycją;
- rozbudowa lub modernizacja isntiejących środków trwałych;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii.

 

W przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy w województwie łódzkim inwestor, otrzymuje zwrot 50%, 60% lub 70% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (kosztów pracy brutto powiększonych o wszystkie obowiązkowe świadczenia związane z zatrudnianiem pracowników).

 

 

Warunki

 

Możliwość skorzystania z oferty ŁSSE uwarunkowana jest uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w jej ramach. Zezwolenie to wydaje ŁSSE w imieniu Ministra ds. Gospodarki.

Do uzyskania powyższego zezwolenia niezbędne są zapewnienia o:

 

- wysokości inwestycji (musi wynosić co najmniej 100 000 Euro);

- prowadzeniu działalności przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP);

- utrzymaniu poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP);

- nieprzenoszeniu własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP).

poleć >     drukuj >