>  AKTUALNOŚCI

2010-01-26
St. Paul’s Developments Polska wprowadza się do centrum biznesu Textorial Park
Więcej


>  KONTAKT

Textorial Park
 
ul. Fabryczna 17
90-344 Łódź
tel: +48 42 290 80 00
fax: +48 42 290 80 01
biuro@st-pauls.com.pl

Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Spółki i pozostającymi poza jej kontrolą, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.
Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.

poleć >     drukuj >